งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 17:00:24
น.ส.ณัทน์ชญานันท์ อยู่เย็น
งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566

งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายชานน วาสิกศิริ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พันเอก ภูเบศวร์ ธรรมบุตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พันตำรวจเอก โชคชัย อินทะนิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566 โดยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสกลนครได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของการเป็นผู้บริโภค ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมเผยแพร่สารของนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในโอกาสวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย วันที่ 30 เมษายน 2566 ด้วย

ในการนี้นายไพฑูรย์ พรหมสอน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร นายสังสรรค์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายสิทธิศักดิ์ มูลสาร เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ. นายภานุรุจ ทะนันชัย นิติกร สคบ. พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ และให้ข้อมูลกับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้วย

คลังภาพ / Image Gallery